MIRANT MÉS ENLLÀ

MIRANT MÉS ENLLÀ
MIRANT MÉS ENLLÀ. ESCOLA DE LA ROMANA (ALACANT)

19 de febr. 2011

BENVINGUTS AL PAÍS DELS CONTES!


Hui el País dels Contes comença una nova aventura viatjant a les cases de tots aquells aventurers que vulguen conèixer com treballem a l'escola. Aguardem les vostres visites, comentaris i suggeriments. Benvinguts!

EL PAÍS DELS CONTES: EINA PER TREBALLAR LA LLENGUA A TRAVÉS DE LES EMOCIONS

El País dels Contes va nàixer amb la primera intenció de fomentar la lecto-escriptura, augmentar la competència lingüística i fomentar l'ús i estima del valencià.

Però aquest projecte, a mesura que ha anat desenvolupant-se, ha anat canviant i adaptant-se a les experiències i necessitats del nostre alumnat i per això, poc a poc, hem anat dissenyant i adaptant altres activitats que pretenen: ajudar als nostres alumnes a descobrir i expressar emocions, sentiments, pors, desitjos..., mostrar i sentir confiança en els altres, relacionar-se millor entre ells, conèixer-se un poc millor cadascú, conèixer les emocions pròpies i dels altres, i fins i tot, trobar possibles solucions als problemes de la seua vida real.

Sabem que la interacció humana amb l'entorn és bàsicament emocional. Sabem també que tendim a recordar amb més facilitat a les persones amb qui hem tingut un vincle emocional, significatiu per a cadascú. I de la mateixa manera, també tendim a recordar més fàcilment aquelles situacions i vivències que han tengut una repercussió emocional i que han deixat una impremta dins de nosaltres. Per això, creem en la importància d'aquest projecte que té com a nucli central el treballar les llengües a través de les emocions.

En definitiva, amb el País dels Contes, pretenem promoure la exploració i vivència de situacions on els nostres alumnes puguen comprendre les emocions (seues i dels altres) per gestionar-les com ells necessitem o estimen, tenint com marc d'acció i interacció l'ús de la llengua amb un enfocament real i significatiu per al nostre alumnat.